اقتصاد خانواده / ارائه در همایش خانواده، کلان راهبردها
54 بازدید
محل نشر: سازمان زنان ریاست جمهوری / دانشگاه تربیت مدرس (4/10/87)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی