بازار سازگار با مبانی اسلام در مقایسه با بازار رقابت کامل
57 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات/ پنجمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی