نظریه‌های اثباتی بهره، اثبات بهره یا مشارکت در سود و زیان؟
55 بازدید
محل نشر: هفته نامه پرتو
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی