پایه های نظری بهره در مقایسه با مشارکت و چرخش عملی به سمت مشارکت
57 بازدید
محل نشر: ارائه در همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی/ مجموعه مقالات چهارمین همایش دوسالانه اقتص
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی