ماهیت بهره و ربا\ دیدگاه مقایسه ای
59 بازدید
محل نشر: دانشگاه رضوی سال 11\ شماره 53
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی