بررسی فقهی قراردادهای بانکی (جعاله و اجاره به شرط تملیک)
54 بازدید
محل نشر: همایش ربا/ مجموعه مقالات همایش/84
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی