قیمت گذاری در اقتصاد اسلامى
52 بازدید
محل نشر: معاونت اقتصادي وزارت اقتصاد و دارايي سال1374
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی